מושגי יסוד אופציות מעו"ף


מושגי יסוד :

מעו"ף - מכשירים עתידיים ופיננסים.

אופציה - היא חוזה בין שני צדדים, אשר במסגרתו מעניק צד א', המכונה "כותב האופציה", לצד ב', המכונה "רוכש האופציה", זכות לרכוש או למכור נכס כלשהו ("נכס בסיס") תמורת מחיר קבוע מראש ("מחיר מימוש") במועד או עד מועד הקבוע מראש ("מועד מימוש").
אופציה לרוכש נכס בסיס נקראת אופציה Call ואופציה למוכר נכס בסיס נקראת אופציה Put. למחזיק של אופציה CAll נתונה הזכות להחליט במועדי המימוש של האופציה אם לממש אותה ולרכוש את נכס הבסיס תמורת תשלום של מחיר המימוש הנקוב בה. למחזיק של אופציה Put נתונה הזכות להחליט במועדי המימוש של האופציה אם לממש אותה ולמכור את נכס הבסיס בתמורה למחיר המימוש הנקוב באופציה, אותו הוא יקבל מכותב האופציה.

אופציה Put - מכירת נכס הבסיס במחיר קבוע וידוע מראש + פרמיה.

אופציה Call- רכישת נכס הבסיס במחיר קבוע וידוע מראש + פרמיה.

ערך פנימי של אופציה - במקרה של אופציית רכש הערך הפנימי הוא ההפרש בין המחיר הנוכחי של נכס הבסיס למחיר המימוש. במקרה של אופציית מכר הערך הפנימי הוא ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הנוכחי של נכס הבסיס.

שונות - פיזור ערכים של המשתנה מסביב לממוצע האריתמטי - תוחלת ההפרשים הריבועיים סביב לממוצע.

סטיית תקן - השורש של השונות, נתון סטטיסטי המהווה אינדקציה לרמת התנודתיות של נייר ערך ספציפי או מדד שוק. למשל : סטיית התקן של מדד המעו"ף (ת"א25).

סטיית תקן גלומה - שיעור סטיית התקן המתקבל כתוצאה מהצבת מחירי האופציות כפי שנסחרות בשוק במודל בלק&&שולס.

נוסחת בלק ושולץ - נוסחה לחישוב השווי התיאורטי של אופציה. הנוסחה נובעת מהרכבת תיר חסר סיכון מנכס בסיס ואופציה על אותו נכס בסיס. מרכיבי הנוסחה הינם: מחיר מניה, שער הריבית על הנכס חסר סיכון, סטיית תקן של התשואה על נכס הבסיס, מחיר המימוש והזמן עד מועד פקיעת האופציה.

שער ריבית חסרת סיכון - שער הריבית שיוצב בנוסחת בלק&&שולס בד"כ שער ריבית זה קבוע למשך כל חיי האופציה.

שוק "דובי" - שוק שבו ניירות הערך יורדים בתקופה הנתונה.

שוק "שוורי" - שוק שבו ניירות הערך עולים בתקופה הנתונה.

אסטרטגיה - שילוב של מספר פעולות קניה ומכירת אופציה בהתאם להערכות המשקיע לבניית פוזציה.

אסטרטגיה ערומה - כתיבה או רכישה של אופציית מכר או רכש, ללא כתיבה או רכישה של אופציות נוספות או של נכס הבסיס.

ספקולציה - השקעה המבוצעת לטווח הקצר בסיכון גבוה על מנת לגרוף רווחים מיידים וגבוהים.

פרמיית סיכון
- הפיצוי שניתן על הסיכון שבהשקעה כלשהי. פיצוי זה הינו התשואה הנדרשת על ידי המשקיע מעבר לתשואה על נכס חסר סיכון. ככל שההשקעה בנכס היא בעלת סיכון גבוה יותר כך גדלה פרמיית הסיכון.

נגזר - נייר ערך שערכו מבוסס על נייר ערך אחר, דוגמת אופציה על מניה, עו על מדד מניות.

פקיעה
- תאריך בוא מתממשות האופציות בתאריך הנקוב, פקיעת אופציות מעו"ף פוקעות אחת לחודש ביום חמישי האחרון של סוף החודש.

סוגי אופציות במונחי מעו"ף :

* אופציה בכסף.
* אופציה מחוץ לכסף.
* אופציה בתוך/עמוק בכסף.

לדוגמא : לפי מדד בשער 1000 נק'

1030=Put=עמוק בכסף 1030=CAll=מחוץ לכסף

1000=Put= בכסף 1000=Call=בכסף

980=Put=מחוץ לכסף 980=Call= עמוק בכסף

פרמטרים נוספים לחישוב האופציה : (אותיות יווניות).

דלתא - הדלתא מבטאת את הקשר שבין שינוי במחיר נכס הבסיס לשינוי במחיר האופציה. דלתא של 20 משעמותה, שעליה של 1 נק' במדד המעו"ף תגרום לעליה של 20 נק' באופציה.

גמא - השינוי בדלתא כתוצאה משינוי של יחידה אחת בערך נכס הבסיס, נהוג לכנותה כנגזרת של הדלתא.

וגא - השינוי בשער האופציה כתוצאה מעליית סטיית התקן של תשואות נכס הבסיס באחוז אחד. כל זאת בהנחה ששאר המשתנים המשפיעים על שער האופציה נשארים קבועים.

תטא - השינוי בנקודות במחיר האופציה כתוצאה מקיצור של יום אחד במשך חיי האופציה עד לפקיעה.
תטא של 30 משעמותה שעל כל ירידה של יום אחד במשך חיי האופציה, ירד מחירה ב-30 נק'.

ראו - השינוי בשער האופציה כתוצאה מקיצור אחד בשער הריבית. כל זאת בהנחה ששאר המשתנים המופיעים על מחיר האופציה נשארים ללא שינוי.

אומגה - השינוי באחוזים בשער האופציה כתוצאה משינוי באחוז אחד בשער המניה, כל זאת בהנחה ששאר המשתנים המשפיעים של שער המניה נשארים ללא שינוי.
ערך זמן - אותו חלק מהפרמיה המשולמת על האופציות, המשקף את הזמן שנותר עד לפקיעה.זאת להבדיל מערכה הפנימי של האופציה, שהוא ההפרש בין מחיר נכ הבסיס כיום לעומת מחיר נכס הבסיס שעליו נעשתה העסקה.
חשוב מאוד לחשב ולראות את הנתונים של כל אופציה לפני שבוחרים באיזו אופציה להיכנס לפוזיציה.

כל הכתוב כאן אינו מהווה המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך או כל מוצר פיננסי אחר, השימוש בכתוב היא על אחריות הגולש בלבד, כל הזכויות שמורות לאינדקס הכלכלה של ישראל- www.ical.co.il 
אפליקציות
עולם הפיננסים במרחק נגיעה, כל האתרים המובילים בתחום הפיננסים בארץ ובעולם אצלכם בנגיעה אחת. קרא עוד...
סקירות
סקירה יומית 29.8.12
קרא עוד...
אסטרטגיות מעו"ף
אסטרטגיות מעו"ף אוגוסט
קרא עוד...