איגרות חוב

איגרת חוב (אג"ח) היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. זהו מכשיר פיננסי בעזרתו מדינות, רשויות מקומיות, חברות עיסקיות ואחרים לווים כסף מהציבור
ניתן לראות באג"ח כסוג של הלוואה סחירה (בניגוד להלוואה רגילה, אג"ח אפשר למכור ולקנות) .
אגרות חוב מונפקות בעיקר על ידי גורמים ממשלתיים, רשויות ציבוריות וחברות עיסקיות. בנקים ומוסדות אשארי אינם מנפיקים אג"ח אלא משתמשים בשטרי הון מאחר שאינם יכולים לשעבד את נכסיהם.
האיגרות חוב נמכרות לציבור על ידי בנקים וסוכני בורסה. עבור הלווים, מהוות איגרות החוב כלי לגיוס הלוואות ארוכות טווח.
עיקר המסחר באיגרות חוב מבוצע על ידי גורמים מוסדיים כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, ובנקים.
איגרות חוב נחשבות בדרך כלל לערוץ השקעה בטוח ובעל סיכון נמוך ( איגרת החוב צריכה להיות מדורגת גבוה), מאשר מניות, עם תשואה נמוכה יותר על השקעה.
עם זאת, איגרות החוב אינן פטורות מסיכון. ערכן של איגרות החוב בריבית קבועה יישחק כאשר הרביבית בשוק תעלה. איגרות חוב שבהן יש תשלום מראש, לעומתן, יישחקו בערכן עם עליית הריבית. עליית הריבית תגרום לירידה במחיר האיגרות הקיימות, משום שלמשיקיעם תהיינה אפשרויות טובות יותר לקבל ריבית עבור השקעותיהם.
בעיה אחרת היא הסיכון שאיגרות חוב "דליקות" אם יחול שינוי בדירוג איגרת החוב על ידי הגורמים המדרגים אותן.
הורדה בדירוג עשויה לגרום לנפילת מחיר האיגרת.

סוגי איגרות חוב :

אג"ח ממשלתית - אגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה. איגרות חוב אלו באות עם שיעור ריבית קבוע או משתנה, בצמוד למדד המחירים לצרכן או לדולר. בישראל ובכל מדינה אחרת, אג"ח שמנפיקה הממשלה המקומית נחשב לבטוח לחלוטין ולכן לא מדורג. בשוק העולמי האג"חים של הממשלות השונות מדורגים באופן דומה לאג"ח חברות, קיימים כמה סוגים של אג"ח ממשלתי :

  • גליל - אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה.
  • כפיר- אג"ח צמוד מדד בריבית משתנה, על בסיס תשואת גליל.
  • שחר - אג"ח לא צמוד בריבית קבועה.
  • גילון - אג"ח לא צמוד בריבית משתנה על בסיס תשואת מק"מ.


אג"ח קונצרנית - איגרות חוב המונפקות על ידי חברות.
אג"ח להמרה - איגרות חוב המונפקות על ידי חברות שאותן ניתן להמיר לנכס אחר, לרוב מניות רגילות של החברה שהוציאה את האיגרות. איגרות חוב כאלו ניתן להמיר על פי יחס המרה שנקבע מראש. יחס ההמרה קובע את כמות האג"ח שאפשר להמיר במניה אחת.
אג"ח בריבית משתנה - איגרות חוב עם שיעור ריבית משתנה, הנקבעת על פי מדד כלשהו, ה"קופון" מאופס מדי פרק זמן של שלושה או שישה חודשים ונקבע מחדש.
אג"ח בריבית קבועה - איגרת חוב שבה שיעור הריבית נותר קבוע לכל אורך חיי האיגרת. ישנן איגרות בריבית קבועה הצמודות לממד או צמודות לדולר.
אג"ח זבל - איגרות חוב בבעלות ריבית גבוהה הרבה יותר מהרגיל, המונפקות על ידי חברה שיש לה דירוג נמוך יחסית, שיש סיכוי גבוה יחסית שהחברה לא תעמוד בתשלום האיגרת. בדרך כלל איגרות חוב מהסוג הזה מדורגות נמוך.
אג"ח צמודות מדד - איגרות חוב שבהן הקרן מוצמדת למדד המחירים לצרכן, דבר המעלה את שתלומי הריבית הנומינליים.
אג"ח קונסול - אג"ח המניבה תשלום קבוע עד קץ כל הדורות בפרקי זמן קבועים.

חשוב לזכור שאג"חים הם חלק בלתי נפרד מהשקעות בשוק ההון, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, תיקי ההשקעות מושקעים באג"חים, לכן רצוי שכל סוחר/משקיע ידע אך להשקיע באג"ח ואך לבחור אג"ח טוב להשקעה.

כל הכתוב כאן אינו מהווה המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך או כל מוצר פיננסי אחר, הקריאה על אחריות הגולש בלבד, כל הזכויות שמורות לאינדקס הכלכלה של ישראל - www.ical.co.il

אפליקציות
עולם הפיננסים במרחק נגיעה, כל האתרים המובילים בתחום הפיננסים בארץ ובעולם אצלכם בנגיעה אחת. קרא עוד...
סקירות
סקירה יומית 29.8.12
קרא עוד...
אסטרטגיות מעו"ף
אסטרטגיות מעו"ף אוגוסט
קרא עוד...