אופציות מעו"ף


קניית אופציה רכש  -
Long call

אופציה זו כדאי לקנות כאשר הינך צופה עליה במחיר נכס הבסיס (מדד25
ככל שהציפיות הן לעלית מחירים חדה יותר, כדאי לקנות אופציה עם מחיר מימוש גבוה יותר ("מחוץ לכסף"). אם מחיר הנכס אכן עלה באופן חד ניתן יהיה לקבל את שיעור הרווח הגבוה ביותר.
רווח- נקודת איזון במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר מימוש + עלות האופציה.
ככל שמחיר הנכס במועד המימוש יהיה גבוה מנקודת האיזון הרווח יגדל.
הפסד- ההפסד מוגבל לסכום שהושקע בקניית האופציה (הפרמיה).
במחיר שבו נכס הבסיס נמוך או שווה למחיר המימוש, ההפסד נשאר קבוע.

מכירת אופציה רכש בחסר Short Call
- אופציה זו כדאי למכור כאשר הינך צופה ירידה במחיר נכס הבסיס (מדד 25).
ככל שהצפיות הן לירידת מחירים חדה יותר, כדאי למכור אופציה עם מחיר מימוש נמוך יותר("בתוך הכסף") ולהרוויח מפרמיה גבוהה יותר שתתקבל בעת המכירה.
רווח - מוגבל לסכום המתקבל במכירת האופציה (הפרמיה).
במחיר שבו נכס הבסיס נמוך או שווה למחיר המימוש, הרווח נשאר קבוע.
במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר המימוש + עלות האופציה.
הפסד- ככל שמחיר הנכס במועד המימוש יהיה גבוה מנקודת האיזון ההפסד יגדל.
ההפסד בלתי מוגבל ולפיכך נדרש להפקיד בטחונות בעת ביצוע האסטרטגיה (מומלץ לקנות כיסוי/הגנה בכדי להגביל הפסד).

קניית אופציה מכר Long Put - אופציה זו כדאי לקנות כאשר הינך צופה ירידה במחיר נכס הבסיס. ככל שהציפיות הן לירידת מחירים חדה יותר, כדאי לקנות אופציה עם מחיר מימוש נמוך יותר ("מחוץ לכסף").
אם מחיר הנכס ירד באופן חד ניתן יהיה לקבל את שיעור הרווח הגבוה ביותר.
רווח- במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר מימוש - עלות האופציה.
ככל שמחיר נכס הבסיס במועד המימוש יהיה נמוך מנקודת האיזון הרווח יגדל.
הפסד- מוגבל לסכום שהושקע בקניית האופציה (הפרמיה).
בכל מחיר שבו נכס הבסיס גבוה או שווה למחיר המימוש, ההפסד נשאר קבוע.

מכירת אופציה מכר בחסר Short Put - אופציה זו כדאי למכור כאשר הינך צופה עליה במחיר נכס הבסיס.
ככל שהציפיות הן לעליית מחירים חדה יותר, כדאי למכור אופציה עפ מחיר מימוש גבוה יותר ("בתוך הכסף") ולהנות מפרמיה גבוה יותר שתתקבל בעת המכירה.
רווח- מוגבל לסכום שהתקבל במכירת האופציה (הפרמיה).
בכל מחיר שבו נכס הבסיס גבוה או שווה למחיר המימוש, הרווח נשאר קבוע.
במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר המימוש - עלות האופציה.
הפסד- ככל שמחיר הכנס במועד המימוש יהיה נמוך מנקודת האיזון ההפסד יגדל.
ההפסד בלתי מוגבל ולפיכך נדרש להפקיד בטחונות בעת ביצוע האסטרטגיה (מומלץ לקנות כיסוי/הגנה בכדי להגביל הפסד).


מפת פוזיציות פתוחות


כל הכתוב אינו מהווה המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר, הזכויות שמורות לאינדקס הכלכלה של ישראל - www.ical.co.il
אפליקציות
עולם הפיננסים במרחק נגיעה, כל האתרים המובילים בתחום הפיננסים בארץ ובעולם אצלכם בנגיעה אחת. קרא עוד...
סקירות
סקירה יומית 29.8.12
קרא עוד...
אסטרטגיות מעו"ף
אסטרטגיות מעו"ף אוגוסט
קרא עוד...