מהו שוק ההון

שוק ההון זהו מפגש בין יחידות חיסכון ליחידות השקעה.
חוסך - מוכן לוותר על שימוש מיידי (צריכה) של מקורות העומדים לרשותו תמורת קבלת סכום מקורות גדול יותר בעתיד. משקיע או צרכן זקוק למקורות בהווה ומוכן לשלם בעבור זמינות המקורות.

מהי בורסה - שוק שבו נסחרים מוצרים פיננסים : מניות של חברות וניירות ערך נוספים. המוצרים "מחליפים ידיים" בין הקונים מרצון ומוכרים מרצון.
בורסה היא זירת מסחר שוק בו קונים ומוכרים מוצרים פיננסים (ני"ע, אג"ח ועוד'). בשונה ממוצרי צריכה אותם קונים לצריכה/שימוש, מוצרים פיננסים קונים במטרה למוכרם ברווח לאחר מכן כללי המשחק לא שונים מהותית מהשוק המוכר והידוע או מהקניון השכונתי, מוכרים מציעים את סחורתם לקונים במחיר מבוקש, קונים "מתמקחים" על המחיר ובלסוף נסגרת עסקה במחיר המתאים ל-2 הצדדים.
שוק הון תקין מותנה במספר גורמים :

ניירות ערך במגוון רחב ובכמויות גדולות.
חוסכים.
צרכנים או משקיעים - גופים המנפיקים ני"ע.
מתווכים פיננסים הקושרים בין החוסכים לצרכנים.
מקום מפגש פיזי בין יחידות החיסכון ליחידות ההשקעה (הבורסה).
ציבור קונים ומוכרים.
תקינה ובקרה.
הגורמים הנ"ל רלוונטים כאשר מדובר בשוק בו קיים מפגש בין חוסכים "אמיתיים" למשקיעים "אמיתיים".
בשולי שוק ההון קיים שוק נוסף, המושפע מהמתרחש בשוק ההון. זהו שוק ה"נגזרים". בשונה משוק ני"ע המטרה אינה גיוס הון.
בשוק הנגזרים פועלים בעיקר שלוש קבוצות של שחקנים :
  • הספקולנטים
  • המגדרים
  • הארביטרז'יסטים
כיום, היקפי המסחר בשוק הנגזרים במונחי נכס בסיס עולים על ההיקפים במסחר בשוק ההון עצמו. מאר ושוק ההון המקומי מפאת גודלו וריכוזיותו אינו נחשב לשוק משוכלל דיו, קיימת גישה שהיא די רווחת בקרב מקורבי השוק, שפעילי שוק הנגזרים קובעים בטווח הקצר את המגמה בשוק ני"ע המקומי.
שוק ניירות הערך:

ניירות ערך - הם תעודות המגדירות סוג של התחייבות של המנפיק אותם כלפי המחזיק בהם. קיימים סוגים שונים של ניירות ערך, וכל סוג מבטא אופי אחר של התחייבות. בקבוצת ניירות הערך ניתן לכלול מניות, אג"ח, כתבי אופציה, אג"ח להמרה ועוד'. תכונות של כל נייר ערך היא תוצר של אופי ההתחייבות שכנגדה הונפק.
חוסכים - החוסכים בד"כ הינם פרטים ותאגידים הפועלים באופן עצמאי או במסגרת של גופי חיסכון כמו : קופות גמל, קרנות פנסיה, חברות ביטוח עוד'.
תאגידים אלו מנהלים קופות חיסכון עבור חוסכים פרטיים. תאגידים אלו מנוהלים ע"י פיננסים כמו בנקים או בתי השקעות.
גופים מנפיקים - הגופים המנפיקים נחלקים לשתי קבוצות : פירמות וממשלה, פירמות מגייסות הון ממקורות פרטיים, או מהציבור. הממשלה מגייסת הון בעיקר ע"י הנפקת אגרות חוב ליחידות החיסכון.
גופים מתווכים - העברת הון מיחידות חיסכון ליחידות השקעה מתאפשרת בזכות קיומם של גופים מתווכים. המתווך הגדול הוא מערכת הבנקאות. הבנקים בישראל קונים כסף מחד ומוכרים אותו מאידך.
גם לגיוס הון באמצעות ניירות ערך נדרשים גופים מתווכים. הבולטים בהם הם הגופים הפיננסים חברי הבורסה, שרובם הם הבנקים המסחריים ומיעוטם בתי השקעות. פעולות התיוון מתבעצת בשני שווקים עיקריים :
שוק ההנפקות.
השוק בו מתקיים המסחר בני"ע המונפקים.
זירת המסחר -
הבורסה לני"ע היא המקום בו מתקיים המפגש בין הקונים למוכרים בשוק ניירות הערך וכן בשוק הנגזרים. הזירה עצמה זה מחשב הבורסה. המסחר בבורסת תל -אביב ממוחשב לחלוטין ואין אלמנט אנושי בביצוע המסחר.
גופים המשתתפים במסחר - הגופים הסוחרים בניירות הערך, בין אם בשוק הראשוני ובין אם בשוק המשני, נחלקים לשני קבוצות :
  • סוחרים פרטיים.
  • סוחרים מוסדיים.
סוחרים פרטיים - קבוצת הסוחרים הפרטיים מאופיינת בכך שפעילותה בשוק ני"ע נעשית על פי שיקול דעתו ורצונו המוחלט של הסוחר.
קבוצה זו כוללת את הציבור הרחב הרוכב ישירות ני"ע או באמצעות קרנות נאמנות, מנהלי תיקים ובעלי עניין.
קבוצת בעלי העניין היא בעצם בעלי החברות המחזיקים במרבית הון המניות של החברה. בעל עניין מוגדר כמי שמחזיק ב-5% לפחות מהון המניות, בעובדים בכירים בחברה, ובעובדים שפעילותם קשורה עם החברה.
סוחרים מוסדיים- בניגוד לסוחרים הפרטיים, קבוצה זו כפופה לתקנות וכללי השקעה מוכתבים. בד"כ אלו תאגידים הפועלים בהיקפים גדולים, ועיקר פעילותם מתמקדת בני"ע בעלי סחירות גבוהה.
קבוצה זו כוללת בעיקר את התאגידים המנלים קופות חיסכון עבור הציבור.
קבוצה אחת, היא כל התאגידים המפעילים קופות חסיכון לצרכנים פנסיונים. בקבוצה זו נכללת קרנות הפנסיה, קופות הגמל, וחברות הביטוח.
קבוצה שניה, היא כל התאגידים המפעילים קופות חיסכון לזמן קצוב, תכניות חיסכון וקרנות השתלמות.
קבוצה שלישית, מוסדות ללא כוונות רווח, על קבוצה זו לא חלים כללי השקעה.
קבוצה רביעית, אלו קרנות הנאמנות המחויבות לפעול על פי תשקיף.
גופים המפקחים על שוק ההון:
בשוק ההון קיימים מספר גופים אשר תפקידם הוא להטיח פעילות תקינה והוגנת בכל התחומים של שוק ההון.
משרד האוצר- הוא אחד הגופים המעורבים ביותר בתחום הבקרה בשוק ההון. במשרד האוצר קיימת שורה של תפקידים, כמו המפקח על שוק ההון וכדו', שלכולם נגיעה למתרחש בשוק ההון ותפקידם מתמצה בעיקר בבקרה ופיקוח.
רשות ניירות הערך - היא הגוף העיקרי שמפקח על פעילותו התקינה של שוק ההון. הפיקוח הוא פיקוח אקטיבי מכיוון שהרשות בין היתר מכתיבה את הרגולציות של שוק ההון. הרשות פועלת בצורה עצמאית, ועיקר פעילותה הוא בתחום ההנפקות. כל הנפקה של פירמות חייבת אישור הרשות. הרשות פועלת גם לשמור על תקינות והוגנות המסחר, פועלת למניעת פעולות תרמית בני"ע והיא אחראית על מתן רשיון למנהלי תיקים

 


כל הכתוב אינו מהווה המצלה לקנייה או מכירה של ניירות ערך או כל מוצר פיננסי אחר, כל הזכויות שמורות לאינדקס הכלכלה של ישראל - www.ical.co.il
אפליקציות
עולם הפיננסים במרחק נגיעה, כל האתרים המובילים בתחום הפיננסים בארץ ובעולם אצלכם בנגיעה אחת. קרא עוד...
סקירות
סקירה יומית 29.8.12
קרא עוד...
אסטרטגיות מעו"ף
אסטרטגיות מעו"ף אוגוסט
קרא עוד...